Dokonania

PUBLIKACJE

Michał Szymański, Splendor dawnej Klonowej: dwór starościński w XVI-XVII wieku, "Na Sieradzkich Szlakach", nr 2/126/2017/XXXII, s. 21-22

Katarzyna Barucha, Michał Szymański, Kuźnice klonowskie w przemysłowym krajobrazie Ziemi Sieradzkiej, "Na Sieradzkich Szlakach", nr 2/126/2017/XXXII, s. 22-24

Katarzyna Barucha, Michał Szymański, Młyny wodne w Klonowej XVI-XVIII wieku, "Na Sieradzkich Szlakach", nr 2/126/2017/XXXII, s. 24-28

Michał Szymański, Wybrańcy na Ziemi Sieradzkiej. Przypadki z Klonowej i Brąszewic w XVII-XVIII wieku, "Na Sieradzkich Szlakach", nr 2/126/2017/XXXII, s. 28-31

Michał Szymański, Z topografii lokacyjnego Sieradza. Platea Omnium Sanctorum w późnym średniowieczu, "Na Sieradzkich Szlakach", nr 4/124/2016/XXXI, s. 23-26

Michał Szymański, Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradzkiej w służbie lokalnej historii, „Na Sieradzkich Szlakach”, nr 3/123/2016/XXXI, s. 9

Michał Szymański, Co wiemy o kształtowaniu się lokacyjnego Sieradza?, „Na Sieradzkich Szlakach”, nr 3/123/2016/XXXI, s. 24-27

Michał Szymański, Ślady użytkowania średniowiecznych nawierzchni ulicy Wodnej w Sieradzu w świetle badań archeologicznych przeprowadzonych w sierpniu 2013 r., „Vade Nobiscum. Materiały Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Łódzkiego”, vol. XII, Łódź 2014, s. 179-188

WYSTĄPIENIA KONFERENCYJNE

Michał Szymański, Łopatą w gniazdo Węży, czyli o potrzebie badań archeologicznych w przestrzeni miejskiej Widawy, Sesja Sprawozdawcza Łódzkiego Ośrodka Archeologicznego, Łódź 21.04.2017 r., zorganizowana przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi

Michał Szymański, Kwartały cmentarne w topografii miast lokacyjnych w Wielkopolsce i na Kujawach, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencka Konferencja Antropologiczno-Archeologiczna "Możliwości poznawcze w antropologii i archeologii", Wrocław 08-09.04.2017 r., zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Antropologów "Kostka"

Michał Szymański, Rola archeologii w procesach rewitalizacji zabytkowych centrów małych miast woj. łódzkiego i wielkopolskiego, Ogólnopolska konferencja "Wzorce rozwoju lokalnego - lokalna polityka przestrzenna", Łódź 31.03.2017 r., zorganizowana przez Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej - Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

Michał Szymański, Relacje mieszczan ze szlachtą a przestrzeń miejskiego rynku: przykłady 
z późnego średniowiecza i nowożytności we Wschodniej Wielkopolsce, Konferencja naukowa "Szlachta w miastach Królestwa Polskiego, Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza (XIII-XVIII wiek)", Warszawa 20-21.05.2016 r., zorganizowana przez Zespół Historii Miast przy Komitecie Nauk Historycznych PAN

Michał Szymański, Stosunki społeczne a przestrzeń rynków lokacyjnych miast województwa sieradzkiego w XVI-XVIII w., Ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka „Cultura Animi”, Opole 26.04.2016 r., zorganizowana przez Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Opolskiego

Michał Szymański, Między Wieluniem a Bałtykiem. Rozważania o możliwościach wykorzystania rzeki Warty do komunikacji oraz wymiany handlowej w późnym średniowieczu, konferencja studencko-doktorancka „Kontakty interregionalne w basenie Morza Bałtyckiego na przestrzeni dziejów”, Gdańsk 14-15.05.2015 r., zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego

Michał Szymański, Formy architektoniczne w późnośredniowiecznym budownictwie drewnianym lokacyjnego Sieradza, II Seminarium Naukowe Koła Naukowego Studentów Archeologii IAUŁ Varia "Budownictwo i architektura – między archeologią a historią sztuki", Łódź 24.03.2015 r.

PRACOWNIA ALCHEMIKA

Osiągnięcia naukowe z zakresu badań nad historią przemysłu chemicznego zostały przedstawione na blogu Pracowni Alchemika.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Rycerze i mieszczanie: mieszkańcy Widawy w XV wieku

Militia Siradiensis, cz. 3 - Atrybuty strażnika

Późnośredniowieczny gródek w Jeziorsku i jego użytkownicy