Posty

Wyświetlanie postów z 2017

Rycerze i mieszczanie: mieszkańcy Widawy w XV wieku

Obraz
Są takie miejscowości, które swój złoty okres mają już daleko za sobą. Należą do nich szczególnie wsie, legitymujące się miejskimi tradycjami, zagubionymi w pomroce dziejów. Na terenie Ziemi Sieradzkiej znajduje się kilka takich osad. Wśród nich wyjątkową uwagę zwraca Widawa. Swego czasu było to jedno z najbogatszych miast w regionie. W powszechnej świadomości przetrwała tradycja tzw. Akademii Widawskiej, a pojedyncze choć imponujące informacje przytaczane są w opracowaniach historycznych od kilkudziesięciu lat*.
Mimo że układ urbanistyczny Widawy posiada w wojewódzkim urzędzie ochrony zabytków Kartę Ewidencyjną Zabytku Nieruchomego, dotychczas praktycznie nie prowadzono tam badań archeologicznych (czyt. prace budowlane prowadzono bez udziału archeologa). Aby uzasadnić, dlaczego warto badać przeszłość Widawy, postanowiłem w oparciu o przypadkowe wiadomości znalezione w opracowaniach historycznych odtworzyć skromny ułamek realiów, w jakich żyli mieszkańcy młodego, a prężnie rozwijając…