Posty

Wyświetlanie postów z listopad, 2013

Militia Siradiensis, cz. 3 (SUPLEMENT)

Obraz
Kolejne źródło ikonograficzne powszechnie traktowane jako przedstawienie strażnika miejskiego, tym razem z przełomu XIV i XV wieku. Warto zwrócić uwagę na strój i silnie symbolicznie nacechowane atrybuty, jakimi obdarzona jest uwieczniona na nim postać. Ubrana jest w niewątpliwie kosztowną, fałdzistą szatę ("robe") z workowymi rękawami, w rękach trzymając klucz i kijek, bardzo podobny do tych z XV/XVI-wiecznych przedstawień, na jakie powoływałem się pisząc trzecią część cyklu milicyjnego. Takie zestawienie stroju i przedmiotów wskazuje na słuszność tezy, jaką na temat tych kijków postawiłem - była to oznaka osoby odpowiadającej za bezpieczeństwo i miejskie służby policyjne. W tym przypadku przedstawiony osobnik nie towarzyszy innym strażnikom, a jego ubioru zdecydowanie nie można uznać za "polowy". Moim zdaniem mamy do czynienia z wójtem sądowym (burmistrzem nocnym?), urzędnikiem, o którym pisałem w 1 i 2 części, a który według historyków występował w piętnastowie…