Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2013

Militia Siradiensis, cz. 3 - Atrybuty strażnika

Obraz
O wyposażeniu straży miejskich wspomina się przy okazji prac dotyczących uzbrojenia mieszczan, plebsu i/lub piechoty w średniowieczu. Przytaczane są spisy broni zgromadzonej w miejskich arsenałach, poszukuje się odpowiedników wyszczególnionych tam egzemplarzy wśród znanych zabytków archeologicznych i w ikonografii. Z szeroko pojętym uzbrojeniem, ale również innymi elementami wyposażenia miejskich policji/milicji, wiąże się jednak cały szereg zagadnień, o których się nie mówi. Można uznać że nie mówi się o nich, bo ich nie ma, i w pewnym sensie będzie to prawdą. W dzisiejszym wpisie chciałbym jednak zająć się częścią tych kwestii. Refleksje swoje wyprowadzę z części znanych mi pozycji mówiących cokolwiek na ten temat oraz kilku przykładów źródeł ikonograficznych. Będą to więc luźne rozważania, które, mam nadzieję, wywołają burzę w komentarzach, zmieszanie mnie z błotem, rozprawę z mitami i w efekcie zbliżą nas do prawdy...

Konflikty zbrojne, cz. 2 - Wojna domowa 1382-1385 (I)

Do niniejszego wpisu zbierałem się długo, nie do końca wiedząc, jaką nadać mu formę. Znaczenie i skala wypadków mających miejsce w latach pierwszego polskiego Interregnum nie ominęły terenu stanowiącego przedmiot naszych zainteresowań, w związku z czym omówienie ich sieradzkich epizodów w serii poświęconej konfliktom, choć, jak dalej się okaże, kontrowersyjne, było konieczne. Ponadregionalny charakter owych wydarzeń, przybierających różną formę na poszczególnych ziemiach Królestwa i wzajemnie się przenikających, nie pozwala na rozpatrywanie ich w obrębie pojedynczej jednostki terytorialnej, pozbawione ciągłych odniesień do innych terenów. Nawet specjalistyczne artykuły, skupiające się na konkretnym obszarze, jak wykorzystana przeze mnie praca A. Szymczakowej (Łęczyckie i Sieradzkie wobec zabiegów Siemowita IV o koronę polską, Rocznik Łódzki t. 20 (23) 1975, s. 331-346), odnoszą się do działań prowadzonych np. w Wielkopolsce, tłumacząc kroki podejmowane na obszarach okreś…