Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2013

Militia Siradiensis, cz. 2 - Funkcjonowanie policyj

Obraz
Poprzedni wpis traktował o przestrzeni prawnej, w jakiej miejskie siły porządkowe musiały funkcjonować. Teraz zajmę się już samą milicją - kto za porządek w mieście odpowiadał i jak był zorganizowany. Brak opracowań tego zagadnienia dla Sieradza sprawia, że bazować trzeba na opracowaniach bardziej globalnych, rejestrujących zjawisko straży miejskiej w innych miastach Korony, przenosząc je na znane skądinąd stosunki panujące w Sieradzu. Czyli właśnie na środowisko opisane w części pierwszej, ale również dane demograficzne. Prerogatywy, jakimi cieszyło się mieszczaństwo, nakładały na ten stan pewne obowiązki. Jednym z nich była konieczność samodzielnego dbania o przestrzeganie obowiązujących w danym ośrodku praw - największej jego chluby. Prawa miejskie obowiązywały w wydzielonej przestrzeni miejskiej, symbolizowanej przez mury. Fortyfikacje, nawet zredukowane do porządkowego płotu, symbolizowały ład i porządek, panujące w ich obrębie. Były swego rodzaju sacrum, przekraczane jedynie pr…